StartPlan
Fondurile structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europenana actioneaza pentru realizarea obiectivelor Politicii de coeziune prin implementarea Programelor operationale, pentru a elimina disparitatile economice si financiare intre regiuni, pentru a realiza coeziunea economica si sociala.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013 sunt urmatoarele: grabirea dezvoltarii economice pentru regiunile ramase in urma, consolidarea competitivitatii si atractivitatii regiunilor si intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare:
- Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
- Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
- Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.

Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.

Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.Obiectiv general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

Obiectiv general: stimularea investitiilor si cresterea locurilor de munca.